Televizyonun çocuğa olumsuz etkileri

25 Ocak 2014 Cumartesi, 10:49

Televizyonun 2 yaşından küçük çocuklarda olumlu bir etki yaratmadığı, hatta olumsuz etki yarattığı bilinmektedir. Bilişsel, sosyal, bedensel gelişimi üzerindeki negatif etkilerinin pek çoğu bugün aileler tarafından da bilinmekte ancak yine de evlerin başköşesindeki yerini muhafaza etmektedir.

Televizyonun çocuğun dil gelişimine yansıyan olumsuz etkilerinden bazıları

Televizyon ebeveyn ile çocuğun etkileşiminin azaltır. Bunun sonuçlarından biri olarak da çocuğun dil gelişimi geri kalmaktadır.
Yine okul öncesi dönemdeki çocuklarda da televizyon izlemeyen çocukların kelime dağarcığı televizyon izleyenlere göre çok daha gelişmiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi zannedildiği gibi televizyon çocukların dil gelişimine katkıda bulunmak şöyle dursun dil gelişimini engelleyen bir unsurdur.
Televizyon programlarında yer alan argolar, çelişkili ve karmaşık mesajlar çocuğun dil gelişimini ve aynı zamanda bilişsel gelişimini olumsuz etkilemektedir.
Öte yandan çocukların zihinsel gelişimine uygun eğitici programların, onların bilişsel, sosyal ve dil gelişimine olumlu etkileri olduğunu söylemek mümkündür. Ancak elbette ki televizyon karşısında geçirdiği vaktin sınırlı olması şartıyla…

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir